Karen Horneyová analyzuje fenomén neurotické pýchy

Jméno německo-americké psychoanalytičky Karen Horneyové (1885-1952) u nás mezi laičtějšími zájemci o psychoanalýzu nepatří k těm notoricky známým – ačkoliv by tomu tak dnes už správně mělo být. Horneyová nebyla z generace přímých Freudových „žáků“ nebo „pokračovatelů“, byla trochu mladší, a tak si vysloužila jedno z čelných míst až v další, meziválečné generaci analytiků, která dovedla do důsledků revizi původně Freudem striktně […]

Co si Fromm myslel o psychoanalýze

Erich Fromm dnes už i u nás patří mezi nejuznávanější průkopníky moderní psychologie dvacátého století, ačkoli většinu jeho česky vydaných spisů – Anatomii lidské destruktivity, Strach ze svobody, Mít nebo být?, Budete jeho bohové a další – nelze označit za texty psychologické. Fromm v nich využil svého vzdělání a celoživotní odborné zkušenosti, aby se pak pohyboval spíš na poli filosofie, sociologie, případně […]

Adlerův úvod do individuální psychologie poněkud zastaral

Psychoanalytik Alfred Adler patřil na počátku století ve Vídni k první generaci Freudových žáků, z nichž většina Freuda později opustila, aby vytvořili vlastní školy a směry, inspirované Freudovými objevy, avšak stavící se ve vztahu k Freudovi do méně ortodoxní pozice. V Adlerově případě se tak stalo v roce 1911, kdy tento vědec svá studia fyzické méněcennosti a způsobů její kompenzace rozvinul do učení […]

Sedm smrtelných hříchů, viděno jungovskou optikou

Kniha Stíny duše od Anne Maguirové, současné psychoterapeutky působící v Anglii (přeložil Pavel Klepáč, vydal Portál), nezapře autorčinu oddanost typu myšlení, jaký vytvořil a ve svých knihách praktikoval zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung. Jeho teoretické myšlení vycházelo z fikce kolektivního nevědomí, tedy světa vrozených vzorců organizujících duševní život lidí; toto nevědomí se podle Junga projevuje v takzvaných archetypech […]

Průvodce stoletými dějinami psychoanalýzy

Třistastránková kniha dvojice amerických psychoanalytiků Stephena A. Mitchella a Margaret J. Blackové (Freud a po Freudovi – Dějiny moderního psychoanalytického myšlení, vydal Triton) rozmnožuje (v posledních letech utěšeně rostoucí) počet u nás vydávané psychoanalytické literatury, v tomto případě navíc určené nejen odborné veřejnosti, ale i laickým zájemcům o psychoanalýzu. Od vydání Freudova Výkladu snů, jež bývá symbolicky považováno za zrod psychoanalytické metody zkoumání lidského […]

Co je pravda a co nikoliv

Pět odpovědí Jiřího Kocourka Pár dnů před loňskými Vánocemi představilo pražské Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek první dva svazky Sebraných spisů Sigmunda Freuda, zakladatele psychoanalýzy: ranou Psychopatologii všedního života, pokládanou za jednu ze vstupních bran, usnadňujících vniknutí do Freudova světa, a svazek Spisů z pozůstalosti, zahrnující nepublikované koncepty a skici zejména z posledních let Freudova života. Skutečnost, že jde o vůbec první kompletní […]